Deforche Brandstoffen Passendale

Wie komt in aanmerking voor een vrijstelling van accijnzen?

Bedrijven actief in landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw kunnen een vrijstelling krijgen voor het betalen van accijnzen op petroleumproducten, mits ze in het bezit zijn van een “vergunning energieproducten en elektriciteit”.

Op die vergunning staan de gebruikte energieproducten vermeld, met de correcte productcode en een geschat verbruik op jaarbasis.

Let wel, deze vrijstelling van accijnzen is enkel van toepassing op gebruik van petroleumproducten in het kader van deze landbouwactiviteiten en niet voor privégebruik.